Kategória 2% z dane

2% z dane pre SKKD

2% z dane pre SKKD Predstavenstvo SKKD ďakuje všetkým, ktorí v minulých rokoch poukázali 2% danez príjmu, a tým pomohli pri zabezpečovaní činnosti SKKD a zveľadenia prostredia KKD.Prosíme o túto pomoc aj v tomto roku, aby sa aj naďalej KKD…

Poukázanie 2 % pre barokovy kostol Priekopa

POUKÁZANIE 2 % PRE BAROKOVÝ KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V PRIEKOPE Vážení farníci!     Dovoľujem si osloviť Vás v mene Združenia na záchranu kostola Povýšenia sv. kríža v Priekope.     Cieľom nášho združenia je záchrana tejto historickej pamiatky pre budúce…