PERSONALISTIKA

PERSONALISTIKA

Farár: Mgr. Jaroslav Dekan
Kaplán: dp. Lovro Volf

Kostolník vo farskom kostole:
PaedDr. ThLic. Mária Hradocká
V službe kostolníka tiež vypomáhajú Ivan a Oľga Stritzová.

Organisti:
Ing. Viliam Majda, PhD.
Oľga Cipciarová
MUDr. Mária Holešová
Božena Ramšíková
Mária Tabaková
Alžbeta Motyková

Katechéti:
PaedDr. ThLic. Mária Hradocká
Mgr. 
Mgr. Eva Strnisková
Mgr. Viera Kolesárová

Akolyti – vedúci:
Mgr. Marián Zuziak

Lektori – vedúci:
Bc. Oľga Šimkovičová

Miništrantský zbor – hlavný miništrant:
Andrej Hanzel

Farský spevokol – prezident:
Daniel Pečko

Mládežnícky spevokol – vedúci:
Janka Holečková

Pohrebný spevokol:
Oľga Cipciarová

Príprava k zodpovednému rodičovstvu:
Mgr. Mária Šafáriková

Spolok katolíckeho kultúrneho domu:
Ing. Peter Kašuba
Beáta Švecová

Redakčná rada Svetla pravdy – šéfredaktor:
Mgr. Dagmar Hanzelová

Administrátor web stránky:

Ivan Kolka

knifside.weebly.com

Farská charita:
RNDr. Mgr. Mária Bičanová

Neokatechumenátne spoločenstvo:
Ing. Jozef Motyka

eRko:
Zuzana Celerínova

Komunita Jána Krstiteľa:
Mgr. Veronika Dullová

Ružencové spoločenstvá – vedúca horliteľka:

Mariánske večeradlo:
Maria Palovičová

Rozprávkový domček:
Zuzana a Lukáš Chabadovci

Ochotnícke divadlo:
Miroslav Kozman

Na stiahnutie

Farská pastoračná rada
Farnosti Vrútky

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1