Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

Vítame vás na stránkach Rímskokatolíckej farnosti svätého Jána Krstiteľa

FARSKÁ CHARITA

Nie sme členská organizácia, naše spoločenstvo je založené na ochote pomôcť druhým. Počet žien ochotných obetovať svoj voľný čas, závisí od počtu nahlásených osôb, ktorí potrebujú pomoc. Sme otvorení pre potreby iných. V súčasnosti 3 dobrovoľníčky chodievajú na 2-3 hodiny denne k jednej osobe, s ktorou sa modlia, alebo jej robia spoločnosť. V priebehu roka takúto službu poskytovali trom osobám štyri opatrovateľky.

Kontakt v prípade potreby pre pomoc druhým: RNDr. Mária Bičanová, tel. č. 043 4283 563.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1