Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

Vítame vás na stránkach Rímskokatolíckej farnosti svätého Jána Krstiteľa

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

V našom ružencovom bratstve k decembru 2010 máme 17 skupín (340 riadnych členov bratstva a 8 náhradníkov). Každá skupina ružencového bratstva má 20 členov a volá sa Ruža. Každá Ruža má svojho horliteľa. Spomedzi horliteľov ruží je riadnou voľbou vybraný horliteľ, ktorý koordinuje chod celého bratstva.

Horliteľom bratstva bol od decembra 1995 do júna 1996: Peter Kuželka.

Horliteľom bratstva bola od júna 1996 do decembra 2010: Viera Mojžišová.

Evidenčné číslo ružencového bratstva je: 106 091

Mená horliteľov ruží:
Viera Mojžišová
Ján Chabada
Iveta Chabadová
Kamila Šmehýlová
Katarína Vargová
Anna Kozmanová
Mária Bičanová
Ľudmila Kaliariková
Hermína Mažgútová
Viera Bieleschová

Tu môžete nahliadnuť do našej knihy ružencového bratstva.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1