Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

Aktivity vo farnosti

Farské oznamy

Zájazd - Svätá zem

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1