Aktivity vo farnosti

SVETLO PRAVDY

FARSKÝ ČASOPIS

FOTOGALÉRIA

Karneval, Don Bosko ...

AKO VYBAVIŤ ?

Sviatostný život

2% z dane pre SKKD

Predstavenstvo SKKD ďakuje všetkým, ktorí v minulých rokoch poukázali 2% dane
z príjmu, a tým pomohli pri zabezpečovaní činnosti SKKD a zveľadenia prostredia KKD.
Prosíme o túto pomoc aj v tomto roku, aby sa aj naďalej KKD zveľaďoval a mohol slúžiť na
kultúrno-spoločenské stretnutia a akcie našej farnosti. 

MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY

Dátum Deň Modlitebné spoločenstvo Zodpovedný
16.2.2024
piatok
Komunita Jána Krstiteľa
M. Palovičova
18.2.2024
nedeľa
Rozprávkový domček
L+Z Chabadovci
23.2.2024
piatok
Chrámový spevokol
V. Majda
25.2.2024
nedeľa
Duchovní otcovia farnosti
pán farár J. Dekan
1.3.2024
piatok
Prvoprijímajúce deti
E. Strnisková
3.3.2024
nedeľa
Akolyti
M. Strnisko
8.3.2024
piatok
Neokatechumenátna cesta
p. Kurhajec
8.3.2024
nedeľa
Farská charita
M. Bičanová
15.3.2024
piatok
Mladí/deti
V. Brnčalová
17.3.2024
nedeľa
Ružencové bratstvo / Večeradlo
R. Palovič
22.3.2024
piatok
Birmivanci
Z. Kötelešová

Farské oznamy

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1