MLÁDEŽNÍCKY SPEVOKOL

DETSKO-MLÁDEŽNÍCKY SPEVOKOL

Detský (mládežnícky) spevokol u nás vo farnosti funguje už niekoľko rokov. Odjakživa sa organizoval pod vedením mladých ľudí, ktorí sa chceli a chcú venovať deťom, spestrovať sväté omše spevom a hudbou, formovať priateľské vzťahy medzi sebou a deťmi a zároveň budovať Božie kráľovstvo už tu na zemi. Veríme, že Pán Boh do nás každého jedného vložil veľa darov a preto mu aj naším spevom a tým čo robíme ako spoločenstvo chceme ďakovať a chváliť ho.

Na našich nácvikoch sa nuda nikdy nevyskytuje. Pripravíme si piesne, ktoré na svätej omši budeme spievať a potom sa zahráme hry, ktoré už dávno poznáme alebo sme si ich práve vymysleli. Počas celého roka sa pravidelne stretávame v piatky o 16:30 alebo v nedele o 9:30. Po našom nácviku ideme do kostolíka a tam si naučené piesne zaspievame. Pri nácvikoch to, ale nekončí. Snažíme sa počas roka organizovať akcie, ktoré posilnia naše kamarátstva ako napríklad taká večerná opekačka. Ďalšou našou spevokolovou akciou (tiež aj farnosť akciou) je deň Dona Bosca, ktorý je patrón detí a mladých. Po slávnostnej svätej omši zvyčajne mávame hostinu, ktorá je plná smiechu a radosti. Tiež máme dlhodobú súťaž počas školského roka, v ktorej motivujeme deti aby chodili na naše spevokolové stretká. Snažíme sa pre deti (ale aj pre nás vedúcich) vymyslieť kreatívne a zábavné veci a činnosti, ktoré nás spoja a dodajú nám radosti.

Veľmi radi u nás uvítame nových spevákov a speváčky, ktoré nám pomôžu a budú našimi novými kamarátmi. Stačí prísť v hociktorí piatok na náš nácvik. Tešíme sa na vás.

Gitaristi: Andrej Tabak a Janka Holečková

Vedúce: Zuzana Celerinová a Valéria Brnčalová

DETI AJ MLADÍ, VŠETCI STE SRDEČNE POZVANÍ! PRÍĎTE MEDZI NÁS, RADI VÁS MEDZI NAMI PRIVÍTAME!

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1