ÚRADNÉ HODINY A SVÄTÉ OMŠE

Kontakt:

Kňazi vo farnosti

Mgr. Jaroslav Dekan, farár
Mgr. Petr Both, kaplán

Korešpondenčná adresa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vrútky
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Kontakt

vrutky@fara.sk
043/428 14 29

Úradné hodiny:

Pondelok, Streda, Piatok

16:00 - 17:00

SVÄTÉ OMŠE :

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedela

18:00

6:30 18:00

6:30 18:00

18:00

6:30 18:00

6:30 18:00

7:30 9:30 11:00 18:00

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1