ÚRADNÉ HODINY A SVÄTÉ OMŠE

Kontakt:

Kňazi vo farnosti

Mgr. Jaroslav Dekan, farár
Mgr. Petr Both, kaplán

Korešpondenčná adresa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vrútky
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Email

vrutky@fara.sk

Úradné hodiny počas roka:

V úradných záležitostiach sa na nás môžete obrátiť kedykoľvek, najlepšie však v týchto hodinách:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedela

7:00 - 8:00 16:00 - 17:00

7:00 - 8:00

7:00 - 8:00 16:00 - 17:00

Rekolekčný deň

7:00 - 8:00 16:00 - 17:00

7:00 - 9:00

Deň pracovného pokoja

Úradné hodiny počas prázdnin:

Počas prázdnin (júl – august) úradné záležitosti si môžete vybaviť po rannej a večernej svätej omši

SVÄTÉ OMŠE:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedela

18:00

6:30 - 18:00

6:30 - 18:00

18:00

6:30 - 18:00

6:30 - 18:00

7:30 - 9:30 - 11:00 - 18:00

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1