ERKO - HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ

Mladí ľudia z našej farnosti sa vo svojom voľnom čase venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na stretkách, výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach. Členom eRka sa môže stať hocikto, kto má záujem patriť do spoločenstva detí, alebo mládeže a spolu prežívať všetky situácie, čo život prinesie.

Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Aktivity eRka v našej farnosti:
– detský karneval
– púť do Rajeckej Lesnej
– výlety
– detské letné tábory
– Dobrá novina
– detské stretká, na ktorých sa rozprávame, hráme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás trápia
– a kopec iných aktivít, podujatí a akcií…

Motto: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Zodpovedný za eRko v našej farnosti:
Zuzka Celerinová

Viac informácií o eRku môžete nájsť na webových stránkach eRka alebo Dobrej noviny.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1