Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

Vítame vás na stránkach Rímskokatolíckej farnosti svätého Jána Krstiteľa

POHREBNÝ SPEVOKOL

Službu blížnemu svojmu preukazuje už niekoľko rokov Pohrebný spevokol sv. Jozefa pri farnosti vo Vrútkach. Bol založený na podnet, dnes už v blahej pamäti, p. farára Milana Žilu. Ochotne sa prihlásilo niekoľko farníkov – dôchodcov, ktorí vytrvalo prichádzajú na ten-ktorý cintorín, aby svojím spevom prispeli k dôstojnému obradu.

Privítali by sme ďalších horlivých dôchodcov, ktorí by posilnili tento spevokol a tak zaistili jeho poslanie aj do budúcnosti. Je tiež žiadúce, aby pozostalí včas ohlásili dátum pohrebu, aby Oľga Cipciarová mohla osloviť každého člena spevokolu.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1