Kontaktujte nás

Korešpondenčná adresa

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vrútky
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Email

vrutky@fara.sk

Kňazi vo farnosti

Mgr. Jaroslav Dekan, farár
Mgr. Petr Both, kaplán