Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

Vítame vás na stránkach Rímskokatolíckej farnosti svätého Jána Krstiteľa

RODINNÝ SKAUTING

V krátkosti z našej histórie

Rodinný skauting je výnimočný nielen vo Vrútkach ale na Slovensku vôbec. Je to hlavne preto, že Skauting ako mládežnícka organizácia bol v ČSSR viackrát zakázaný a znovu obnovený. Preto sa stalo, že až 15 rokov po Nežnej revolúcii odrástli skauti, ktorí si začali zakladať rodiny a zároveň im je umožnené v skautingu pokračovať. Prvé oddiely Rodinného skautingu vznikajú až v tomto čase. Náš oddiel bol založený 22. 2. 2006 hneď po vybudovaní Rodinného centra Rozprávkový domček pri našej fare. Za pomoc mnohonásobne Pán Boh zaplať patrí nášmu dp. Franescovi Maria ako aj súčasnému dp. farárovi. Veľmi nám pomáhajú Vrútockí skauti ako i skauti z Cirkevnej školy v Martine.

Kto sme?

Hlavne dobrá partia mladých rodín, ktoré združujú spoločná láska k Bohu, prírode, práci a športu. O členstvo nemáme núdzu, členovia, najmä novonarodení, pribúdajú jedna radosť. Názov nášho oddielu je Prasiatka a združuje rodinné klany pod názvami Ranné vtáky Sovy (Vladárovci) Vodní vlci (Boturovci), Bylinky (Kalinčákovci), Klan z orlieho hniezda (Švecovci), Klan spod zeleného baldachýnu (Sňahničanovci), Žilinské kukulienky (Strašíkovci), Skoré slnká (Chlupovci), Sokoli (Celerínovci) Plamene (Ďurátni) a Ranné vtáky (Petrovičovci), radi sa k nám pridajú aj rodinné klany Klokani (Klocháňovci) a Levy (Filipkovci).

Počet členov

Počet členov nášho oddielu je tak akurát, preto nevyhľadávame nových. Veľmi radi však pomôžeme pri zakladaní podobného oddielu.

Hlavný program

Hlavným programom je pomoc Rodinnému centru Rozprávkový domček, pri vedení ktorého sa zatiaľ striedali naši členovia a potom rôzne aktivity v prírode ako vodácke splavy, turistika, športovanie, oslava Silvestra, roznášanie Betlemského svetla, akcie na chatách a podobne. Každá rodina si na začiatku roka vytiahne mesiac, na ktorý zorganizuje akciu. Vrcholom roka ( tento rok po piaty krát ) je dvojtýždňový tábor v stanoch. Leto, potok, gitara, hviezdne večery pri ohni, spoločné hry detí aj dospelých, sväté omše v prírode a iné romantické chvíle nás motivujú k tomu aby sme každý rok vytrpeli drinu, ktorá je s organizovaním tábora spojená. Spoločná práca utužuje a preveruje vzťahy dospelých aj detí. Deti sú v prírode poslušnejšie ako kdekoľvek inde. V táboroch sme mali vždy aktívny a poučný program. Minulý rok bol každý deň so Svätým Františkom a toho roku bola téma Slovensko moje. Stretávame sa v klubovni v Rozprávkovom domčeku, príležitostne najmä pred akciami. Život v rodinnom skautingu je životným štýlom a je vďaka nášmu Stvoriteľovi obohacujúci a radostný.

Kontakt: Pepo a Tyš Petrovičovci 0908 523 877.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1