Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

Vítame vás na stránkach Rímskokatolíckej farnosti svätého Jána Krstiteľa

MINIŠTRANTI

Miništrantská samospráva

Hlavný miništrant: Martin Hanzel ml.
Zástupca hlavného miništranta: František Vacek
Ceremonár: Janko Chabada
Miništrantský futbal starších: Michal Švec
Šatniar: my všetci s Martin Hanzel ml., František Vacek
Miništrantská rada: Martin Hanzel ml., František Vacek, Janko Chabada, Radomír Kmeť, Damián Galis, Dominik Javorský
Nástenkár: Janko Chabada
Asistencia:
Turiferi 1: Matúš Kosák a Dominik Javorský
Krucifer: Ivan Kolka
Ceroferi 1: Peter Chlebík, Radomír Kmeť
Ceroferi 2: Jozef Tabák, Michal Digaňa
Ceroferi 3: Martin Maťovčík, Matej Digaňa
Miništrantská rada: stretnutia bývajú raz do mesiaca
Futbal starších miništrantov: každý pondelok o 20.30 h v telocvični SOUS Martin
Miništrantská škola: na základe potreby miništrantov školu je ochotný viesť Mgr. Marián Zuziak
Výlety, chaty, turnaje a podobne: organizuje Martin Hanzel ml.

Ako sa stať miništrantom?

Ako sa stať u nás miništrantom? Jednoducho: si chlapec a máš rád Pána Ježiša!


Príď medzi nás do sakristie!

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1