Milí rodičia a deti!
Pozývame všetky deti od 6-14rokov na Detský letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční 
od 30.6.-5.7. 2024 v hoteli Inovec v Novej Lehote
Cena tábora je 180€. 
Prihlášky s podrobnejšími informáciami si môžete vyzdvihnúť v sakristií. 
Prosíme, aby ste ich spolu s peniazmi odovzdali najneskôr do 9.6
Zároveň chceme poprosiť ochotných farníkov o akúkoľvek finančnú podporu, ktorá nám pomôže vo financovaní tábora. 
Sponzorský dar môžete odovzdať priamo hlavným animátorkám – Zuzke Celerinovej a Janke Holečkovej. 
Ďakujeme.