SVIATOSŤ ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia vysluhujeme v našej farnosti každý deň pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu len pred svätou omšou o 7:30 hod.

Na prvý piatok spovedáme vo Farskom kostole už od 15.00 h. Prosíme Vás, aby ste k sviatosti zmierenia pristupovali priebežne počas týždňa a nenechávali si to len na prvý piatok.

V prvopiatkovom týždni tiež navštevujeme všetkých chorých.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1