SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme kedykoľvek na požiadanie. V rámci liturgického slávenia túto sviatosť udeľujeme 11. februára, kedy slávime Svetový deň chorých. Túto sviatosť môžete prijať kedykoľvek pri zhoršení zdravotného stavu, najmä pri závažnejších ochoreniach.

Prosíme Vás, aby ste nás volali predovšetkým k chorým, ktorých treba sviatostne pripraviť na cestu do večnosti. To alarmujúce číslo nepraktizujúcich katolíkov, ktorých pochovávame, je veľkým výkričníkom do našej ľahostajnosti o spásu nesmrteľných duší.

Našich chorých navštevujeme pravidelne každý mesiac pred prvým piatkom. Povzbudzujeme Vás, aby ste návštevu chorých nahlásili v sakristii u pani kostolníčky. Ochotne ich navštívime a vyslúžime im sväté sviatosti.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1