POBOŽNOSTI

Pred každou svätou omšou sa spoločne modlievame svätý ruženec.

Pobožnosť Mariánskeho večeradla býva vo farskom kostole vo Vrútkach každú stredu o 16.45 h a tiež každú prvú nedeľu v mesiaci.

Vo štvrtok večer slávime svätú omšu spojenú s modlitbou vešpier. Pred omšou od 17.00 h býva adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou obetovaná za dar nových kňazských a rehoľných povolaní.

Každý prvý piatok býva po rannej svätej omši do 8.00 h a popoludní od 15.00 h do začiatku večernej svätej omše adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V pôstnom období sa modlíme pobožnosť Krížovej cesty každá piatok o 17.15 h a v nedeľu o 15.00 h (s výnimkou Kvetnej nedele). Na Veľký piatok býva Krížová cesta ulicami mesta so začiatkom o 9.00 h

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1