Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

Vítame vás na stránkach Rímskokatolíckej farnosti svätého Jána Krstiteľa

POBOŽNOSTI

Pred každou svätou omšou sa spoločne modlievame svätý ruženec.

Pobožnosť Mariánskeho večeradla býva vo farskom kostole vo Vrútkach každú stredu o 16.45 h a tiež každú prvú nedeľu v mesiaci.

Vo štvrtok večer slávime svätú omšu spojenú s modlitbou vešpier. Pred omšou od 17.00 h býva adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou obetovaná za dar nových kňazských a rehoľných povolaní.

Každý prvý piatok býva po rannej svätej omši do 8.00 h a popoludní od 15.00 h do začiatku večernej svätej omše adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V pôstnom období sa modlíme pobožnosť Krížovej cesty každá piatok o 17.15 h a v nedeľu o 15.00 h (s výnimkou Kvetnej nedele). Na Veľký piatok býva Krížová cesta ulicami mesta so začiatkom o 9.00 h

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1