Slávnosť sv. Jána Krstiteľa

Pozívame Vás na Slávnosť sv. Jána Krstiteľa

ktorá sa uskutoční v našej farnosti 23.06.2024

čaká nás Sv. Omša o 10:00 a posedenie okolo kostola, program pre deti

Sv. omšu odslúži hlavný celebrant vdp. ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.