Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

Fotogaléria – rok 2020-2021

Fotogaléria - rok 2020-2021

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1