CIRKEVNÝ POHREB

Kresťanský pohreb má svoju formu a obsah, ktorý vyjadruje vieru Cirkvi. Je to modlitbové odprevadenie zosnulého na ceste do večnosti. Pri pohrebnom obrade preto nežiadajte kňaza o hodnotenie života zosnulého. Príbuzní alebo blízki môžu, po dohovore s kňazom, predniesť 5 minút pred pohrebným obradom rozlúčkový príhovor, ktorý by mal vyjadrovať ich osobný vzťah k zosnulému.

 

Postup pri vybavovaní pohrebu:
1. Pohrebná služba – určí dátum a čas pohrebu. Termín prekonzultuje s Farským úradom.
2. Matrika – vystaví „Úmrtný list“.
3. Farský úrad – na Farský úrad prinesiete osobne „List o prehliadke mŕtveho“ (kópiu) a s kňazom si dohodnete podrobnosti cirkevného obradu.
Stretnutie na Farskom úrade si môžete dohodnúť na 

tel. č. 043/428 14 29; 0903 552 760; 0918 722 028;

 alebo nás nájdete na fare v úradných hodinách. http://vrutky.fara.sk// Súčasťou pohrebných obradov sú pohrebné piesne.

Z tohto dôvodu sa čím skôr skontaktujte s organistom a spevákmi tel. č. 0903 741 803. 

Po pohrebe sa s nimi finančne vyrovnajte.

Svätá omša za zosnulého býva v sobotu večer o 18.00 h v kostole vo Vrútkach. Pred svätou omšou o 17.30 h môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia a sväté prijímanie pri svätej omši obetujte za pokoj duše zosnulého. Pri príležitosti pohrebu môžete pre potreby farnosti obetovať obetný milodar.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1