Deň 31. mája 2024

Slávnosť sv. Jána Krstiteľa

Slávnosť sv. Jána Krstiteľa Pozívame Vás na Slávnosť sv. Jána Krstiteľa ktorá sa uskutoční v našej farnosti 23.06.2024 čaká nás Sv. Omša o 10:00 a posedenie okolo kostola, program pre deti Sv. omšu odslúži hlavný celebrant vdp. ThDr. Ján Ďurica…