Rímskokatolícka cirkev - Farnosť VrútkyFotogaléria - rok 2018

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Novoročný koncert Vrútockého chrámoveho zboru v Sučanoch (autor Stano Laurinčík)
Modlitby za Jednotu kresťanov (autor Stano Laurinčík)
Farský ples (autor Stano Laurinčík)
Púť proprijímajúcich v Kláštore pod Znievom (autor Stano Laurinčík)
Zelený štvrtok (autor Stano Laurinčík)
Krížová cesta ulicami mesta (autor Stano Laurinčík)
obrady Veľký piatok(autor Stano Laurinčík)
Lamentácie proroka Jeremiáša (autor Stano Laurinčík)
Nedeľa Božieho milosrdenstva (autor Stano Laurinčík)
Divadlo ATak - Dávid (autor Stano Laurinčík)
Divadelné predstavenie Doska - Ženské oddelenie (autor Tomáš Kubík)
Spomienková tryzna - 10 výročie úmrtia MUDr. Milana Žilu (autor Stano Laurinčík)
Deň Farskej rodiny(autor Stano Laurinčík)
Koncert Vrútocký chrámový zbor (autor Stano Laurinčík)
Mikuláš (autor Stano Laurinčík)
Vianočne trhy (autor Stano Laurinčík)
Roráty deti (autor Stano Laurinčík)
Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side