Rímskokatolícka cirkev - Farnosť VrútkyFotogaléria - rok 2017

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Deň farskej rodiny (autor Martin Roško)
Jedľoviny - sv. Cyril a Metod (autor Stano Laurinčík)
Jedľoviny - sv. Cyril a Metod autor Martin Roško)
Spevokol vo Veľkom Rovnom (autor Martin Roško)
Prvé sväté prijímanie (autor Martin Roško)
Miništrantský turnaj (autor Martin Roško)
Spevokol na hodoch v Trnovom (autor Martin Roško)
24 hodín pre Pána (autor Martin Roško
Tanečné divadlo Atak - Chcela by som lietať (autor Stano Laurinčík)
Sv. Mikuláš vo Vrútkach (autor Stano Laurinčík)
Vianočné trhy Domček a folkórna skupina Hradisko (autor Stano Laurinčík)
Roráty (autor Stano Laurinčík)
Kúsok Vianoc (autor Stano Laurinčík)
Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side