Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky


Fotogaléria - rok 2019

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Nové! Relikvie manželov Martinovcov (autor Stano Laurinčík)
rozlúčka s pánom dekanom J.Petrášom (autor Stano Laurinčík)
Cyril a Metod - Jedľoviny (autor Stano Laurinčík)
Koncert 3 zborov (autor Stano Laurinčík)
Veľká noc
Veľká noc video
Veľká noc (autor Stano Laurinčík)
Stabat Mater (autor Stano Laurinčík)
Karneval (autor Stano Laurinčík)
Don Bosco (autor Stano Laurinčík)
Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side