Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky


Fotogaléria - rok 2019

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Nové! Doska - Ženské oddelenie v Ladcoch (autor Stano Laurinčík)
Privítanie nového p. farára (autor Stano Laurinčík)
Relikvie manželov Martinovcov (autor Stano Laurinčík)
rozlúčka s pánom dekanom J.Petrášom (autor Stano Laurinčík)
Cyril a Metod - Jedľoviny (autor Stano Laurinčík)
Koncert 3 zborov (autor Stano Laurinčík)
Veľká noc
Veľká noc video
Veľká noc (autor Stano Laurinčík)
Stabat Mater (autor Stano Laurinčík)
Karneval (autor Stano Laurinčík)
Don Bosco (autor Stano Laurinčík)
Doska - Ženské oddelenie v Ladcoch
Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side