Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

RUŽENCOVÉ BRATSTVO PRI KOSTOLE SV. JÁNA KRSTITEĽA VO VRÚTKACH

V našom ružencovom bratstve k decembru 2010 máme 17 skupín (340 riadnych členov bratstva a 8 náhradníkov). Každá skupina ružencového bratstva má 20 členov a volá sa Ruža. Každá Ruža má svojho horliteľa. Spomedzi horliteľov ruží je riadnou voľbou vybraný horliteľ, ktorý koordinuje chod celého bratstva.

Horliteľom bratstva bol od decembra 1995 do júna 1996: Peter Kuželka.

Horliteľom bratstva bola od júna 1996 do decembra 2010: Viera Mojžišová.

Evidenčné číslo ružencového bratstva je: 106 091

Mená horliteľov ruží:
Viera Mojžišová
Ján Chabada
Iveta Chabadová
Kamila Šmehýlová
Katarína Vargová
Anna Kozmanová
Mária Bičanová
Ľudmila Kaliariková
Hermína Mažgútová
Viera Bieleschová

Tu môžete nahliadnuť do našej knihy ružencového bratstva.

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side