Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

DETSKO-MLÁDEŽNÍCKY SPEVOKOL

Detský a mládežnícky spevokol majú vo vrútockej farnosti už dlhú históriu. V minulosti fungovali tieto spevokoly oddelene. Samostatne sa stretávali mladí (ktorí už fungujú roky rokúce, ešte aj za čias komunizmu), ktorí zvykli spievať v sobotu pri večernej sv. omši a v nedeľu pri svätej omši o 7.30 h. Detský spevokol založil pán farár Vít Tužinský po svojom príchode do Vrútok. Deti sa od začiatku stretávali v piatok a spievali pri večernej svätej omši o 18.00 h. Rokmi sa ale počet členov v jednotlivých spevokoloch začal zmenšovať a bolo stále náročnejšie nacvičiť pekné a nové piesne a spievať pri svätých omšiach dostatočne nahlas. Preto pán farár Milan Žila navrhol, aby sa obidva spevokoly spojili a odvtedy funguje vo Vrútkach jeden detsko-mládežnícky spevokol. K nemu sa ešte pripojil spevokol Bubliniaci z Priekopského kostolíka.

Koľko nás je?

Nuž, náš počet sa každý piatok mení: niekedy sa nás stretne menej, inokedy viac. Pri veľkých slávnostiach sa nás vie stretnúť aj okolo 40. V súčasnosti sa nás ale pravidelne stretáva asi 20 detí a mladých ľudí. Nácviky mávame každý piatok o 16.30 h v KKD. Vždy máme nácvik piesní, ktoré potom spievame pri večernej svätej omši. Okrem piatkových svätých omší sa zúčastňujeme aj iných liturgických slávností. Počas roka nacvičujeme piesne aj s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Takisto nacvičujeme pár piesní aj s mladými, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania. Okrem toho spievame tiež pri ďalších príležitostiach: na sviatok sv. Mikuláša, sv. Jána Bosca, začiatku a na konci školského roka a i. Raz do mesiaca spievame aj na mládežníckej adorácii vždy v posledný štvrtok v mesiaci a asi dvakrát do roka máme aj spoločnú celonočnú adoráciu. Na želanie snúbencov sme párkrát spievali už aj na svadbách.

Okrem spevu sa snažíme organizovať pre deti aj rôzne výlety, „opekačku“ a aspoň dva razy do roka aj chatu, kde utužujeme naše spoločenstvo pri rôznych hrách, pri speve „kostolných“ ale aj „svetských“ piesní, pri rozhovoroch a modlitbe.

Ako sa stať členom?

To je skutočne veľmi jednoduché: stačí prísť v piatok po večernej svätej omši za jedným z vedúcich a zoznámiť sa alebo najlepšie je prísť priamo na spevokol v piatok už o 16.30 h do KKD, kde spoločne nacvičujeme piesne na svätú omšu.

Naši vedúci

V súčasnosti prebieha postupné odovzdávanie „vedúcovského žezla“ mladšej generácii, preto ak sa k nám chcete pridať, najlepšie je kontaktovať hlavnú vedúcu Janku Majdovú (to je tá slečna, ktorá deťom ukazuje nástupy piesní) alebo gitaristov: Mareka Kleina alebo Majky Tabakovej.

O hudobnú zložku spevokolu sa starajú: Marek Klein (gitara), Majka Tabaková (gitara, klávesy), Michal Lietavec (gitara), Ferko Vacek (basgitara), Majo Strnisko (gitara), Marek Konček (husle) a Šimon Motyka (bongo). Ale pokojne sa môžete opýtať kohokoľvek zo spevokolu a ten vám poradí buď sám, alebo vás nasmeruje na tú správnu osobu. Na všetkých nových členov sa veľmi tešíme.

DETI AJ MLADÍ, VŠETCI STE SRDEČNE POZVANÍ! PRÍĎTE MEDZI NÁS, RADI VÁS MEDZI NAMI PRIVÍTAME!

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side