Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

MINIŠTRANTI

Miništrantská samospráva

Hlavný miništrant: Martin Hanzel ml.
Zástupca hlavného miništranta: František Vacek
Ceremonár: Janko Chabada
Miništrantský futbal starších: Michal Švec
Šatniar: my všetci s Martin Hanzel ml., František Vacek
Miništrantská rada: Martin Hanzel ml., František Vacek, Janko Chabada, Radomír Kmeť, Damián Galis, Dominik Javorský
Nástenkár: Janko Chabada
Asistencia:
Turiferi 1: Matúš Kosák a Dominik Javorský
Krucifer: Ivan Kolka
Ceroferi 1: Peter Chlebík, Radomír Kmeť
Ceroferi 2: Jozef Tabák, Michal Digaňa
Ceroferi 3: Martin Maťovčík, Matej Digaňa
Miništrantská rada: stretnutia bývajú raz do mesiaca
Futbal starších miništrantov: každý pondelok o 20.30 h v telocvični SOUS Martin
Miništrantská škola: na základe potreby miništrantov školu je ochotný viesť Mgr. Marián Zuziak
Výlety, chaty, turnaje a podobne: organizuje Martin Hanzel ml.

Ako sa stať miništrantom?

Ako sa stať u nás miništrantom? Jednoducho: si chlapec a máš rád Pána Ježiša! Príď medzi nás do sakristie!

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side