Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

FARSKÁ CHARITA

Nie sme členská organizácia, naše spoločenstvo je založené na ochote pomôcť druhým. Počet žien ochotných obetovať svoj voľný čas, závisí od počtu nahlásených osôb, ktorí potrebujú pomoc. Sme otvorení pre potreby iných. V súčasnosti 3 dobrovoľníčky chodievajú na 2-3 hodiny denne k jednej osobe, s ktorou sa modlia, alebo jej robia spoločnosť. V priebehu roka takúto službu poskytovali trom osobám štyri opatrovateľky.

Kontakt v prípade potreby pre pomoc druhým: RNDr. Mária Bičanová, tel. č. 043 4283 563.

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side