Rímskokatolícka cirkev - Farnosť VrútkyPERSONALISTIKA

Farár: Miroslav Hložný
Kaplán: Ivan Moďoroši

Kostolník vo farskom kostole:
PaedDr. ThLic. Mária Hradocká
V službe kostolníka tiež vypomáhajú Ivan a Oľga Stritzová.

Organisti:
Ing. Viliam Majda, PhD.
Oľga Cipciarová
MUDr. Mária Holešová
Božena Ramšíková
Mária Tabaková
Alžbeta Motyková

Katechéti:
PaedDr. ThLic. Mária Hradocká
Mgr. Monika Kočicová
Mgr. Eva Strnisková
Mgr. Viera Kolesárová

 

Akolyti – vedúci:
Mgr. Marián Zuziak

Lektori – vedúci:
Bc. Oľga Šimkovičová

Miništrantský zbor – hlavný miništrant:
Martin Hanzel ml.

Farský spevokol – prezident:
Daniel Pečko

Mládežnícky spevokol – vedúci:
Janka Holečková
Lucia Simová

Pohrebný spevokol:
Milan Rička

Príprava k zodpovednému rodičovstvu:
Mgr. Mária Šafáriková

Spolok katolíckeho kultúrneho domu:
Ing. Peter Kašuba
Ing. Eva Onofrejová

Redakčná rada Svetla pravdy – šéfredaktor:
Mgr. Dagmar Hanzelová

Administrátor web stránky:
Ivan Kolka

Farská charita:
RNDr. Mgr. Mária Bičanová

Neokatechumenátne spoločenstvo:
Ing. Jozef Motyka

eRko:
Anna Holečková

Komunita Jána Krstiteľa:
Mgr. Veronika Dullová

Ružencové spoločenstvá – vedúca horliteľka:
Viera Mojžišová

Mariánske večeradlo:
Mgr. Eva Juráková

Rozprávkový domček:
Zuzana a Lukáš Chabadovci

Ochotnícke divadlo:
Miroslav Kozman

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side