Rímskokatolícka cirkev - Farnosť VrútkyKONTAKT

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach

Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bankové spojenie: SLSP Martin
Číslo účtu: IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Farár:
Mgr. Miroslav Hložný
Tel.: 0903 135 460
E-mail: vrutky@fara.sk

Kaplán
Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.
Tel.: 0918 722 028

Úradné hodiny počas prázdnin

V úradných záležitostiach sa na nás môžete obrátiť kedykoľvek, najlepšie však v týchto hodinách:

Pondelok 7.00 h - 8.00 h 16.00 h - 17.00 h
Utorok 7.00 h - 8.00 h
Streda 7.00 h - 8.00 h 16.00 h - 17.00 h
Štvrtok Rekolekčný deň
Piatok 7.00 h - 8.00 h 16.00 h - 17.00 h
Sobota 7.00 h - 9.00 h
Nedeľa Deň pracovného pokoja

Katolícky kultúrny dom

Kultúrno-spoločenské aktivity vo farnosti Vrútky riadi Spolok katolíckeho kultúrneho domu. Pod správou spolku je aj budova Katolíckeho kultúrneho domu. V prípade záujmu o organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít, resp. o prenájom miestností KKD, kontaktujte predstavenstvo SKKD, Ing. Evu Onofrejovú, čislo tel.: 0911 834 793.

Spolok Katolíckeho kultúrneho domu
Námestie S. Zachara 3
038 61 Vrútky
Číslo tel.: 0911 834 793

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side