Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky


SVIATOSŤ ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia vysluhujeme v našej farnosti každý deň pol hodinu pred svätou omšou. V nedeľu len pred svätou omšou o 7:30 hod.

Na prvý piatok spovedáme vo Farskom kostole už od 15.00 h. Prosíme Vás, aby ste k sviatosti zmierenia pristupovali priebežne počas týždňa a nenechávali si to len na prvý piatok.

V prvopiatkovom týždni tiež navštevujeme všetkých chorých.

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side