Rímskokatolícka cirkev - Farnosť VrútkySVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme kedykoľvek na požiadanie. V rámci liturgického slávenia túto sviatosť udeľujeme 11. februára, kedy slávime Svetový deň chorých. Túto sviatosť môžete prijať kedykoľvek pri zhoršení zdravotného stavu, najmä pri závažnejších ochoreniach.

Prosíme Vás, aby ste nás volali predovšetkým k chorým, ktorých treba sviatostne pripraviť na cestu do večnosti. To alarmujúce číslo nepraktizujúcich katolíkov, ktorých pochovávame, je veľkým výkričníkom do našej ľahostajnosti o spásu nesmrteľných duší.

Našich chorých navštevujeme pravidelne každý mesiac pred prvým piatkom. Povzbudzujeme Vás, aby ste návštevu chorých nahlásili v sakristii u pani kostolníčky. Ochotne ich navštívime a vyslúžime im sväté sviatosti.

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side