Rímskokatolícka cirkev - Farnosť VrútkyCIRKEVNÝ POHREB

Kresťanský pohreb má svoju formu a obsah, ktorý vyjadruje vieru Cirkvi. Je to modlitbové odprevadenie zosnulého na ceste do večnosti. Pri pohrebnom obrade preto nežiadajte kňaza o hodnotenie života zosnulého. Príbuzní alebo blízki môžu, po dohovore s kňazom, predniesť 5 minút pred pohrebným obradom rozlúčkový príhovor, ktorý by mal vyjadrovať ich osobný vzťah k zosnulému.Postup pri vybavovaní pohrebu:
1. Pohrebná služba – určí dátum a čas pohrebu. Termín prekonzultuje s Farským úradom.
2. Matrika – vystaví „Úmrtný list“.
3. Farský úrad – na Farský úrad prinesiete osobne „List o prehliadke mŕtveho“ (kópiu) a s kňazom si dohodnete podrobnosti cirkevného obradu.
Stretnutie na Farskom úrade si môžete dohodnúť na tel. č. 043/428 14 29; 0903 552 760; 0918 722 028, alebo nás nájdete na fare v úradných hodinách. http://vrutky.fara.sk// Súčasťou pohrebných obradov sú pohrebné piesne.
Z tohto dôvodu sa čím skôr skontaktujte s organistom a spevákmi tel. č. 0903 741 803. Po pohrebe sa s nimi finančne vyrovnajte.

Svätá omša za zosnulého býva v sobotu večer o 18.00 h v kostole vo Vrútkach. Pred svätou omšou o 17.30 h môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia a sväté prijímanie pri svätej omši obetujte za pokoj duše zosnulého. Pri príležitosti pohrebu môžete pre potreby farnosti obetovať obetný milodar.
Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side