Rímskokatolícka cirkev - Farnosť VrútkyPOBOŽNOSTI

Pred každou svätou omšou sa spoločne modlievame svätý ruženec.

Pobožnosť Mariánskeho večeradla býva vo farskom kostole vo Vrútkach každú stredu o 16.45 h a tiež každú prvú nedeľu v mesiaci.

Vo štvrtok večer slávime svätú omšu spojenú s modlitbou vešpier. Pred omšou od 17.00 h býva adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou obetovaná za dar nových kňazských a rehoľných povolaní.

Každý prvý piatok býva po rannej svätej omši do 8.00 h a popoludní od 15.00 h do začiatku večernej svätej omše adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V pôstnom období sa modlíme pobožnosť Krížovej cesty každá piatok o 17.15 h a v nedeľu o 15.00 h (s výnimkou Kvetnej nedele). Na Veľký piatok býva Krížová cesta ulicami mesta so začiatkom o 9.00 h

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Created by Jaroslav Abaffy (2010-2015)